Problemau wrth newid darparwr


Switching iconEr bod miliynau o bobl yn newid darparwr ffôn a band eang yn llwyddiannus bob blwyddyn, rydym yn deall nad yw pawb yn cael profiad cystal wrth newid.

Os ydych chi'n cael trafferthion newid eich ffôn neu fand eang, dyma rywfaint o gyngor am beth mae angen i chi wneud nesaf.

Slamio

(cael eich symud o’ch darparwr i un arall heb yn wybod i chi neu heb eich caniatâd)

Os ydych chi’n meddwl eich bod wedi eich symud i ddarparwr newydd heb yn wybod i chi neu heb eich caniatâd chi, cysylltwch â’ch hen ddarparwr a gofyn iddynt drosglwyddo’ch gwasanaeth yn ôl cyn gynted â phosibl.

Dylech hefyd gysylltu â'r darparwr y mae eich gwasanaeth wedi’i drosglwyddo iddo a dweud nad oeddech wedi cytuno i’r trosglwyddo.

Esboniwch yr amgylchiadau a gofyn iddynt ymchwilio i’r mater ar eich rhan.

Os na fydd hyn yn datrys eich problem, dilynwch y broses ar waelod y dudalen hon.

Ceisio Slamio

Os ydych chi’n meddwl bod rhywun yn ceisio’ch symud i ddarparwr newydd heb yn wybod i chi neu heb eich caniatâd, gofynnwch i’ch darparwr presennol ganslo’r archeb.

Dylid gallu gwneud hyn hyd at 24 awr cyn y mae'r trosglwyddo i ddigwydd. Dylech hefyd ddweud wrth y darparwr sy’n ceisio cymryd eich gwasanaeth drosodd eich bod am ganslo.

Os na fydd hyn yn datrys eich problem, dilynwch y broses ar waelod y dudalen hon.

Ffurflen gwyno Ofcom.


Problem yn newid darparwr band eang

Mae Ofcom am i bob defnyddiwr fod yn hyderus y gall newid ei ddarparwr band eang gyda chyn lleied o drafferth â phosibl.

Wrth newid rhwng darparwyr band eang, eich darparwr newydd fydd yn y lle gorau i roi gwybodaeth a chyngor cywir i chi ar y broses newid y bydd angen i chi ei dilyn. Mae’n rhaid i bob darparwr wneud hyn.

I gael cymorth gyda’ch cwyn unigol chi, dilynwch y broses isod.

Iawndal Awtomatig

O 1 Ebrill 2019, bydd cwsmeriaid band eang a llinell dir yn cael iawndal gan eu darparwr gwasanaeth os oes oedi yn gwneud gwaith trwsio, apwyntiadau peirianwyr yn cael eu colli ac oedi gyda dechrau gwasanaeth newydd.

Am ragor o wybodaeth ar iawndal awtomatig, darllenwch ein canllaw.

What does this mean?