Rhoi gwybod am negeseuon a galwadau niwsans


Defnyddiwch y dolenni isod i gwyno am negeseuon a galwadau niwsans.

Cyn cwyno, dylech ddarllen ein canllawiau ar alwadau niwsans a sut mae gwarchod eich hun rhagddynt.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?