Y ffordd cafodd gwasanaeth ei werthu


Mae Ofcom yn awyddus bod pob defnyddiwr yn hyderus nad yw gwasanaethau'n cael eu gwerthu iddyn nhw mewn ffordd sy'n dwyllodrus. 

Os ydych chi'n meddwl bod rhywun wedi eich camarwain wrth werthu gwasanaeth i chi, anfonwch gwyn at Ofcom drwy glicio'r ddolen isod a chwblhau ein ffurflen ar-lein.

Er nad ydyn ni'n gallu archwilio achosion unigol, gallai eich cwynion arwain at ymchwiliadau gennym ni ac yna camau gweithredu.

Cyflwyno cwyn i Ofcom

Am help ar gyfer eich mater unigol, dilynwch y camau canlynol. 

Cysylltwch ag adran gwasanaethau cwsmeriaid eich darparwr ac esboniwch eich problem.

Os nad ydy hyn yn datrys y broblem, cwynwch yn ffurfiol i'r cwmni. Dylech ddod o hyd i fanylion i'ch helpu i wneud hyn tu cefn eich bil ar wefan eich cwmni neu holwch yr adran gwasanaethau cwsmeriaid.

Os nad yw eich darparwr yn gallu datrys eich cwyn, gofynnwch am lythyr annatrys (deadlock). Mae hyn yn eich galluogi chi i gwyno at weithredwr cynllun Datrys Anghydfod Amgen (ADR).

Mae'r gweithredwyr ADR yn gweithredu yn annibynnol a byddant yn archwilio'r achos o'r ddwy ochr gan gyrraedd penderfyniad maen nhw'n meddwl sy'n deg. Os oes wyth wythnos wedi mynd heibio ers i chi gyflwyno cwyn yn ffurfiol am y tro cyntaf, gallwch gysylltu gyda'r gweithredwr ADR yn uniongyrchol.

Mae dau gynllun ADR ar gael -Cynllun Dyfarnu'r Gwasanethau Cyfathrebu a'r Rhyngrwyd (CISAS)Gwasnaethau'r Ombwdsmon: Cyfathrebiadau, a rhaid i bob darparwr gwasanaeth fod yn aelod o un o'r cynlluniau hyn.

Bydd eich cwmni'n dweud wrthoch chi i ba gynllun mae'n perthyn, neu gallwch ddefnyddio ein gwiriwr ADR

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?