Namau a phroblemau gyda gwasanaeth


Faults iconMae Ofcom yn gweithio i sicrhau bod pawb yn cael y gorau o'u cyfathrebiadau.

Ein rôl yw gweld sut mae problemau'n effeithio ar ddefnyddwyr y DU yn ei chyfanrwydd.

No allwn ymateb i gwynion unigol. 

Fodd bynnag, rydym yn deall yn iawn pa mor rhwystredig gall hi fod pan aiff pethau o chwith.

Os ydych yn cael problemau gyda'ch llinell dir/band eang neu ffôn symudol, mae'r canllawiau isod yn rhoi cyngor i chi ynglŷn â sut i'w datrys.

Maent yn cynnwys cyngor i'ch helpu i adnabod achos y namau a sut i roi gwybod amdanynt i'ch darparwr. Hefyd ceir gwybodaeth am beth ddylai'ch darparwr wneud i drwsio'r broblem a beth ddylen nhw wneud os mae hyn yn cymryd mwy o amser na'r disgwyl.

Band eang/llinell dir

Symudol

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?