Gwasanaeth cyfnewid fideo brys: sut y bydd yn gweithio

09 Mehefin 2022

Ym Mehefin 2021, gwnaethon ni gyhoeddi ein penderfyniad i lansio gwasanaeth cyfnewid fideo brys newydd yn y DU. Cawsom sawl cwestiwn, yn bennaf gan y diwydiant telathrebu, ynghylch sut bydd y gwasanaeth yn gweithio. Rydyn ni wedi ateb rhai o’r cwestiynau cyffredin isod, a byddwn yn ychwanegu atynt yn ôl yr angen wrth i ni nesáu at y dyddiad lansio.

Sut alla i gael gwybod mwy?

Gallwch gysylltu â thîm polisi Ofcom drwy yrru e-bost i emergencyBSL@ofcom.org.uk

Gallwch gysylltu â thîm BT drwy yrru e-bost i 999liaison@bt.com

Gallwch gysylltu â Sign Language Interactions drwy yrru e-bost i info@999bsl.co.uk