Cwyno am wasanaethau post


Y Post Brenhinol

Os ydych chi am gwyno am y Post Brenhinol, cysylltwch â'r cwmni'n uniongyrchol:

Royal Mail Customer Service Centre, FREEPOST,  20 Turner Road, St Rollox Retail and Business Park, Glasgow. G21 1AA

Ffôn: 03457 740 740 (ffôn testun 0846 000606)

Gwasanaethau Cwsmeriaid y Post Brenhinol

Mae gweithdrefn gwyno'r Post Brenhinol i'w gweld  ar wefan y Post Brenhinol

Os nad oes modd datrys eich cwyn, gall y gweithredwr gyhoeddi hysbysiad 'sefyllfa ddiddatrys'. Bydd hyn yn golygu y cewch ofyn i Gynllun Unioni Annibynnol y Post i ymchwilio i'ch achos.

Dim ond cwynion am wasanaethau post rheoledig y Post Brenhinol y gall y cynllun ymchwilio iddynt. Os yw eich cwyn am wasanaeth post sydd heb ei reoleiddio a'ch bod yn dal yn anfodlon ar ymateb y Post Brenhinol, dylech geisio cyngor cyfreithiol annibynnol.

I gael cyngor neu ganllawiau annibynnol, gallwch gysylltu â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth. Mae gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim am faterion defnyddwyr. Gallwch gysylltu â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth dros y ffôn ar 03454 04 05 06 neu drwy  ei wefan.


Parcelforce a Post Office Limited

Nid ydym yn rheoleiddio Parcelforce a Post Office Limited. Os ydych chi am gwyno  am un o'r cwmnïau hyn dylech gysylltu â'r rheolwr sy'n gyfrifol am gwynion yn y cwmni gweithredol.

Gwasanaethau cwsmeriaid Parcelforce - 08448 00 44 66

Gwasanaethau cwsmeriaid Post Office Limited - 08457 22 33 44

I gael cyngor neu ganllawiau annibynnol, gallwch gysylltu â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth. Mae gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim am faterion defnyddwyr. Gallwch gysylltu â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth dros y ffôn ar 03454 04 05 06 neu drwy  ei wefan.


Gweithredwyr eraill sy'n darparu gwasanaethau post

Os yw eich cwyn am weithredwr heblaw am y Post Brenhinol, cysylltwch â'r rheolwr sy'n gyfrifol am gwynion yn y cwmni gweithredol.

Os nad oes modd datrys eich cwyn, gall y gweithredwr gyhoeddi hysbysiad 'sefyllfa ddiddatrys'. Bydd hyn yn golygu y cewch ofyn i Gynllun Unioni Annibynnol y Post ymchwilio i'ch achos.

Dim ond cwynion am gynhyrchion a gwasanaethau a ddarperir gan ddarparwyr post rheoledig y gall y cynllun ymchwilio iddynt. Os yw eich cwyn am gynnyrch sydd heb ei reoleiddio a'ch bod yn dal yn anfodlon ar ymateb y gweithredwyr rheoledig i'ch cwyn, dylech geisio cyngor cyfreithiol annibynnol.

I gael cyngor neu ganllawiau annibynnol, gallwch gysylltu â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth. Mae gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim am faterion defnyddwyr. Gallwch gysylltu â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth dros y ffôn ar 03454 04 05 06 neu drwy ei wefan.