Cwyno am wasanaethau post


Er ein bod yn rheoleiddio’r diwydiant post, nid ydym yn gallu archwilio cwynion unigol am weithredwyr post.

Dylai bob gweithredwr post gael gweithdrefn cwynion sydd wedi ei chyhoeddi ar eu gwefannau.

_____________________________________________________________________________________________________

Y Post Brenhinol

Os ydych chi am gwyno am y Post Brenhinol, cysylltwch â nhw yn uniongyrchol:

Royal Mail Customer Service Centre, FREEPOST,  20 Turner Road, St Rollox Retail and Business Park, Glasgow. G21 1AA

Ffôn: 03457 740 740 (ffôn testun 0846 000606)

Gwasanaethau Cwsmeriaid y Post Brenhinol

Os nad oes modd datrys eich cwyn, gall y gweithredwr gyhoeddi hysbysiad 'sefyllfa ddiddatrys'. Bydd hyn yn golygu y cewch ofyn i Gynllun Unioni Annibynnol y Post i ymchwilio i'ch achos.

Dim ond cwynion am wasanaethau post rheoledig y Post Brenhinol y gall y cynllun ymchwilio iddynt. Os yw eich cwyn am wasanaeth post sydd heb ei reoleiddio a'ch bod yn dal yn anhapus gydag ymateb y Post Brenhinol, dylech geisio cyngor cyfreithiol annibynnol.

Mae gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim am faterion defnyddwyr. Cysylltwch â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth dros y ffôn ar 03454 04 05 06 neu drwy  ei wefan.


Parcelforce a Post Office Limited

Nid ydym yn rheoleiddio Parcelforce a Post Office Limited. Os ydych chi am gwyno  am un o'r cwmnïau hyn dylech gysylltu â'r rheolwr sy'n gyfrifol am gwynion:

Gwasanaethau cwsmeriaid Parcelforce - 08448 00 44 66

Gwasanaethau cwsmeriaid Post Office Limited - 08457 22 33 44

Os yw eich cwyn am weithredwr heblaw am y Post Brenhinol, cysylltwch â'r rheolwr sy'n gyfrifol am gwynion.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?