Cwyno am wasanaethau post


Er ei fod yn rhan o'n rôl i reoleiddio y diwydiant post, nid ydym yn gallu archwilio cwynion unigol am weithredwyr post.

Dylai bob gweithredwr post sy'n darparu gwasanaethau post sydd wedi eu rheoleiddio gael gweithdrefn cwynion sydd wedi ei chyhoeddi ar eu gwefannau. Ceir rhagor o wybodaeth isod.

_____________________________________________________________________________________________________

Y Post Brenhinol

Os ydych chi am gwyno am y Post Brenhinol, cysylltwch â'r cwmni'n uniongyrchol:

Royal Mail Customer Service Centre, FREEPOST,  20 Turner Road, St Rollox Retail and Business Park, Glasgow. G21 1AA

Ffôn: 03457 740 740 (ffôn testun 0846 000606)

Gwasanaethau Cwsmeriaid y Post Brenhinol

Mae gweithdrefn gwyno'r Post Brenhinol i'w gweld  ar wefan y Post Brenhinol

Os nad oes modd datrys eich cwyn, gall y gweithredwr gyhoeddi hysbysiad 'sefyllfa ddiddatrys'. Bydd hyn yn golygu y cewch ofyn i Gynllun Unioni Annibynnol y Post i ymchwilio i'ch achos.

Dim ond cwynion am wasanaethau post rheoledig y Post Brenhinol y gall y cynllun ymchwilio iddynt. Os yw eich cwyn am wasanaeth post sydd heb ei reoleiddio a'ch bod yn dal yn anfodlon ar ymateb y Post Brenhinol, dylech geisio cyngor cyfreithiol annibynnol.

I gael cyngor neu ganllawiau annibynnol, gallwch gysylltu â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth. Mae gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim am faterion defnyddwyr. Gallwch gysylltu â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth dros y ffôn ar 03454 04 05 06 neu drwy  ei wefan.


Parcelforce a Post Office Limited

Nid ydym yn rheoleiddio Parcelforce a Post Office Limited. Os ydych chi am gwyno  am un o'r cwmnïau hyn dylech gysylltu â'r rheolwr sy'n gyfrifol am gwynion yn y cwmni gweithredol.

Gwasanaethau cwsmeriaid Parcelforce - 08448 00 44 66

Gwasanaethau cwsmeriaid Post Office Limited - 08457 22 33 44

I gael cyngor neu ganllawiau annibynnol, gallwch gysylltu â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth. Mae gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim am faterion defnyddwyr. Gallwch gysylltu â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth dros y ffôn ar 03454 04 05 06 neu drwy  ei wefan.


Gweithredwyr eraill sy'n darparu gwasanaethau post

Os yw eich cwyn am weithredwr heblaw am y Post Brenhinol, cysylltwch â'r rheolwr sy'n gyfrifol am gwynion yn y cwmni gweithredol.

Os nad oes modd datrys eich cwyn, gall y gweithredwr gyhoeddi hysbysiad 'sefyllfa ddiddatrys'. Bydd hyn yn golygu y cewch ofyn i Gynllun Unioni Annibynnol y Post ymchwilio i'ch achos.

Dim ond cwynion am gynhyrchion a gwasanaethau a ddarperir gan ddarparwyr post rheoledig y gall y cynllun ymchwilio iddynt. Os yw eich cwyn am gynnyrch sydd heb ei reoleiddio a'ch bod yn dal yn anfodlon ar ymateb y gweithredwyr rheoledig i'ch cwyn, dylech geisio cyngor cyfreithiol annibynnol.

I gael cyngor neu ganllawiau annibynnol, gallwch gysylltu â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth. Mae gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim am faterion defnyddwyr. Gallwch gysylltu â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth dros y ffôn ar 03454 04 05 06 neu drwy ei wefan.