Ein Gwlad Ar-lein


Ein Gwlad Ar-lein yw ein hadroddiad blynyddol sy'n bwrw golwg ar beth mae pobl yn ei wneud ar-lein, sut maen nhw'n cael eu gwasanaethu gan ddarparwyr a llwyfannau cynnwys ar-lein, a'u hagweddau a phrofiadau o ddefnyddio'r we.

Darllenwch yr adroddiad Cymraeg

Ein Gwlad Ar-lein 2022: adroddiad (PDF, 1.9 MB)

Traciwr Profiadau Ar-lein

Ochr yn ochr â'n hadroddiad Ein Gwlad Ar-lein, rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi data o don cyntaf ein Traciwr Profiadau Ar-lein -astudiaeth tracio newydd sy'n archwilio profiadau cadarnhaol a negyddol ar-lein defnyddwyr yn y DU.

Cafodd y gwaith maes ar gyfer y Traciwr Profiadau ar-lein ei gynnal rhwng Tachwedd a Rhagfyr 2021 ymhlith sampl oedd yn cynrychioli'r DU o 6,619 o ddefnyddwyr ar-lein rhwng 13-85 oed. Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?