Ein Gwlad Ar-lein


Ein Gwlad Ar-lein: adroddiad 2020

Ein Gwlad Ar-lein yw ein hadroddiad blynyddol sy'n bwrw golwg ar beth mae pobl yn ei wneud ar-lein, sut maen nhw'n cael eu gwasanaethu gan ddarparwyr a llwyfannau cynnwys ar-lein a'u hagweddau a'u profiadau o ddefnyddio'r rhyngrwyd.

Darllenwch y crynodeb

Adroddiad Cryno -Ein Gwlad Ar-lein 2020

Featured content

Rwy'n Creu

Dyma rai o grewyr cynnwys fideo o Gymru yn dweud wrthon ni pam eu bod nhw wrth eu boddau yn creu cynnwys ac yn cynnig cyngor i grewyr y dyfodol.

Agweddau oedolion a'u defnydd o'r cyfryngau

Mae'r adroddiad agweddau oedolion a'u defnydd o'r cyfryngau yn darparu ymchwil sy'n canolbwyntio ar ddefnydd o’r cyfryngau, agweddau arnynt a dealltwriaeth ohonynt, a sut mae hyn yn newid dros amser. Mae'r adroddiad hefyd yn canolbwyntio’n benodol ar y grwpiau hynny sy'n tueddu i beidio â chymryd rhan yn ddigidol.

Featured content

Pryderon a phrofiadau defnyddwyr y Rhyngrwyd am niweidiau ar-lein posibl

Mae'r ymchwil hwn yn meintoli pryderon a phrofiadau ynghlych niwed ar-lein posibl. Cafodd ei gomisiynu gan Ofcom gyda chyngor ar y dyluniad ymchwil a ddarparwyd gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?