Ein Gwlad Ar-lein

Ein Gwlad Ar-lein yw ein hadroddiad blynyddol newydd sy'n bwrw golwg ar beth mae pobl yn ei wneud ar-lein, sut maen nhw'n cael eu gwasanaethu gan ddarparwyr a llwyfannau cynnwys ar-lein a'u hagweddau a'u profiadau o ddefnyddio'r rhyngrwyd.

Crynodeb

Adroddiad – Ein Gwlad Ar-lein (PDF, 1.5 MB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig

Narrative report banner

Interactive report banner

Lawrlwythiadau eraill

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Online Nation data (CSV, 114.7 KB)

Annex 1 – Methodology (PDF, 288.2 KB)

The use of data by online services (Analysys Mason) (PDF, 3.0 MB)

Agweddau oedolion a'u defnydd o'r cyfryngau

Mae'r adroddiad agweddau oedolion a'u defnydd o'r cyfryngau yn darparu ymchwil sy'n canolbwyntio ar ddefnydd o’r cyfryngau, agweddau arnynt a dealltwriaeth ohonynt, a sut mae hyn yn newid dros amser. Mae'r adroddiad hefyd yn canolbwyntio’n benodol ar y grwpiau hynny sy'n tueddu i beidio â chymryd rhan yn ddigidol.

Featured content

Pryderon a phrofiadau defnyddwyr y Rhyngrwyd am niweidiau ar-lein posibl

Mae'r ymchwil hwn yn meintoli pryderon a phrofiadau ynghlych niwed ar-lein posibl. Cafodd ei gomisiynu gan Ofcom gyda chyngor ar y dyluniad ymchwil a ddarparwyd gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Featured content

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?