Y Cyfryngau ym Mywyd Oedolion


Cafodd yr astudiaeth, Y Cyfryngau ym Mywyd Oedolion, ei chreu gan Ofcom yn 2005. Mae hon yn astudiaeth ansoddol gyfoethog a manwl ar raddfa fach sy’n ategu arolygon meintiol Ofcom o lythrennedd yn y cyfryngau. Mae’r prosiect yn dilyn yr un 19 unigolyn dros gyfnod ac yn cyfweld â nhw ar gamera bob blwyddyn i drafod eu harferion a'u hagweddau yng nghyswllt cyfryngau.

Mae’r cyfweliadau’n rhoi tystiolaeth ynghylch yr hyn sy’n eu cymell i ddefnyddio cyfryngau a chyd-destun hynny, a sut mae dyfeisiau a gwasanaethau cyfryngau yn rhan o fywyd bob dydd ac amgylchiadau domestig. Mae’r prosiect hefyd yn rhoi manylion gwerthfawr i ni ynghylch sut mae arferion ac agweddau yng nghyswllt cyfryngau yn newid dros amser, yn enwedig o ran cyfnod unigolyn mewn bywyd.

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg.

2022

Y Cyfryngau ym Mywydau Oedolion 2022 -Astudiaeth Feintiol -Crynodeb Ton 17 

2021

Y Cyfryngau ym Mywyd Oedolion 2021: Astudiaeth Feintiol-Crynodeb Ton 16 

2020

Y Cyfryngau ym Mywyd Oedolion 2020: Astudiaeth Feintiol -Ton 15 

2019

Y Cyfryngau ym Mywyd Oedolion 2019: Astudiaeth Feintiol – Crynodeb Ton 14 (PDF, 617.8 KB)

Y Cyfryngau ym Mywyd Oedolion –Canllaw Trafod  (PDF, 156.9 KB)

2018

Byw gyda’r Cyfryngau 2018 (PDF, 756.3 KB)

2016

Byw gyda’r Cyfryngau 2016 (PDF, 2.1 MB)

2015

Byw gyda’r Cyfryngau 2015: Astudiaeth ansoddol – adroddiad cryno PDF, 624.6 KB

2014

Byw gyda’r Cyfryngau, Ton 10 (2014) ac edrych yn ôl dros ddeng mlynedd PDF, 226.0 KB

2013

Byw gyda’r Cyfryngau, Ton 9 (2013): adroddiad cryno PDF, 175.0 KB Maw 2014

2012

Byw gyda’r Cyfryngau, Ton 8 (2012): adroddiad cryno PDF, 163.8 KB Chwef 2013

2011

Byw gyda’r Cyfryngau, Ton 7 (2011): adroddiad cryno PDF, 135.3 KB

2005-2010

Byw gyda’r Cyfryngau 2005-2010: Trosolwg o’r ymchwil PDF, 226.0 KB