Chwalu dryswch Covid-19


Gwneud synnwyr o'r cyfryngau

Yn ystod y dyddiau heriol hyn, mae pobl, yn amlwg, am gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau pandemig y coronafeirws (Covid-19).

Ond o gofio'r honiadau ffug am Covid-19  ar-lein, mae rhai pobl yn cael trafferth gwybod pwy neu beth i'w gredu.

Mae mynediad at ffynonellau newyddion a gwybodaeth gywir, dibynadwy a chredadwy erioed wedi bod yn bwysicach. Felly, gyda chymorth Panel a Rhwydwaith Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau Ofcom, rydyn ni wedi casglu adnoddau i helpu i chwalu’r dryswch ac i roi'r offer i bobl lywio newyddion a gwybodaeth am Covid-19.

Mae llawer o'r rhain yn canolbwyntio ar gamargraffiadau cyffredin neu honiadau niweidiol am y coronafeirws. Ond mae yna hefyd rai cynghorion defnyddiol ar sut i chwilio am gynnwys dibynadwy, sut i ddeall ffeithiau o’r ffuglen, a sut i ddarganfod pwy sy’n gyfrifol am honiadau penodol i'n helpu ni i gyd i ' rannu ' gwybodaeth yn gyfrifol.

Rydyn ni hefyd wedi cynnwys adran ar gyfer teuluoedd, i helpu rhieni i gefnogi dealltwriaeth feirniadol eu plant yn ystod y cyfnod hwn. Mae hefyd adnoddau o bob cwr o'r byd y credwn y bydd pobl yn y DU yn eu cael yn ddefnyddiol.

Yn ogystal, rydyn ni wedi cyhoeddi canfyddiadau ymchwil misol sy'n dangos sut mae pobl yn derbyn ac yn gweithredu ar wybodaeth yn ystod y pandemig presennol, gan gynnwys pa ffynonellau maent yn ymddiried ynddynt fwyaf.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu os hoffech chi rannu adnoddau gyda ni, ebostiwch: makingsenseofmedia@ofcom.org.uk