Tell us about your experience of Ofcom.org.uk

We want to know about your experience of using our website. Take part in our website survey (opens new window).

Digwyddiadau Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau


Mae rhaglen Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau Ofcom yn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys cynadleddau, seminarau a gweminarau, i rannu gwybodaeth, arbenigedd ac ymwybyddiaeth o'n gwaith.

Trwy wneud hyn, anelwn at adeiladu cydberthnasau cryfion, hirdymor a chydweithredol ar draws pawb sydd â diddordeb mewn materion ymwybyddiaeth o'r cyfryngau.

2022

Fel rhan o'n hymagwedd leol, seiliedig ar gymunedau at ran o'n gwaith ymwybyddiaeth o'r cyfryngau, mae Ofcom yn falch o fod yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb yng ngwledydd a rhanbarthau'r DU. Cynhelir y digwyddiadau yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd (14 Mehefin), Manceinion (15 Mehefin), Caeredin (16 Mehefin) a Belfast (17 Mehefin). Gallwch gofrestru ar gyfer pob un o'r digwyddiadau ar-lein.

Ym mhob digwyddiad byddwn yn cyflwyno ymagwedd gyffredinol Ofcom at ymwybyddiaeth o'r cyfryngau, yn ogystal ag ymchwilio'n fanwl i faes penodol o'n gwaith. Bydd gennym gyflwynwyr gwadd, a bydd cyfle i gael trafodaethau grŵp bach a sesiynau holi ac ateb.

2021

2019–20

To stay up to date on future events like these, please visit our Making Sense of Media Network page for more information on joining the Network.