Panel Cynghori Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau


Gwneud synnwyr o'r cyfryngauMae ein Panel Cynghori Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau, a sefydlwyd yng Ngorffennaf 2019, yn dod â chynrychiolwyr sy'n arbenigwyr o'r diwydiant, y trydydd sector a'r byd academaidd, i drafod ac i ddatlblygu gwaith llythrennedd y cyfryngau a pholisi Ofcom.

Mae amcanion y panel yn cynnwys:

  • adnabod meysydd ymchwil newydd posibl
  • rhannu ymarfer gorau o bob rhan o'r DU ac yn rhyngwladol
  • ystyried sut i werthuso effaith mentrau llythrennedd y cyfryngau ar sgiliau a dealltwriaeth beirniadol pobl.