Hygyrchedd Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig (EPG) 2019

27 Mehefin 2019

Mae pobl sydd â nam ar eu golwg yn gwylio bron cymaint o deledu â phobl eraill[1] ond maen nhw’n wynebu anawsterau penodol wrth ddefnyddio cyfeiryddion rhaglenni teledu ar y sgrin (a elwir yn gyfeiryddion rhaglenni electronig neu’n EPGs) i gynllunio beth maen nhw eisiau ei wylio.

O ganlyniad, mae hyn yn cyfyngu’n ddiangen ar yr hyn y gall pobl sydd â nam ar eu golwg ei ddewis, ac fe allant golli’r cyfle i wylio’r rhaglenni y mae’r rhan fwyaf o bobl yn eu cymryd yn ganiataol.

Mae Deddf Cyfathrebiadau (2003)[2] yn gofyn bod cod EPG Ofcom yn gorfodi darparwyr EPG i gynnwys nodweddion o’r fath yn eu EPGs fel sy’n briodol, er mwyn galluogi pobl ag anableddau sy’n effeithio ar eu golwg neu eu clyw, hyd y gellir, i ddefnyddio’r EPGs at yr un dibenion â phobl heb anableddau o’r fath.

Dyma ein hadroddiad blynyddol cyntaf yn dilyn y diwygiadau a wnaed i’r Cod EPG ym mis Mehefin 2018.


Hygyrchedd Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig (EPG) 2019 (PDF, 179.0 KB)

Hygyrchedd Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig (EPG) 2019 (RTF, 250.4 KB)

EPG Accessibility report 2019 (PDF, 256.7 KB)

EPG Accessibility report 2019 Rich Text Format (RTF, 991.1 KB)