Hygyrchedd Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig (EPG) 2020

19 Mehefin 2020

Mae pobl sydd â nam ar eu golwg yn gwylio cymaint o deledu â phobl eraill ond maen nhw’n wynebu anawsterau penodol wrth ddefnyddio cyfeiryddion rhaglenni teledu (a elwir yn gyfeiryddion rhaglenni electronig neu’n EPGs) i ddewis beth maen nhw’n ei wylio. Felly, gall hyn gyfyngu’n ddiangen ar yr hyn y gallant ddewis ei wylio, ac fe allant golli’r cyfle i ddod o hyd i raglenni, a’u gwylio.

Mae'r cod EPG (PDF, 168.6 KB) (a luniwyd o dan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003) yn nodi'r arferion i’w dilyn gan ddarparwyr EPG mewn perthynas â’r nodweddion a'r wybodaeth sydd eu hangen fel bod pobl ag anableddau yn gallu defnyddio’r EPGs.

Ym mis Mehefin 2018 yn dilyn ymgynghoriad (PDF, 597.5 KB), gwnaethom ddiwygiadau i’r Cod EPG (PDF, 652.8 KB) i wneud yn siŵr bod pobl sydd â nam ar eu golwg yn gallu defnyddio EPGs yn yr un modd ag y mae pobl heb anableddau o’r fath yn eu defnyddio (gweler adran A1).

Dyma ein hail adroddiad blynyddol yn dilyn y diwygiadau, ond hwn yw’r cyntaf i gynnwys cyfnod adrodd blwyddyn lawn.

Hygyrchedd Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig (EPG) 2020 (PDF, 122.1 KB)

Rydyn ni hefyd wedi gweithio gyda Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion i greu fideo lle mae pobl sydd â nam ar eu golwg yn rhannu eu profiadau o wylio teledu ac yn datgelu pam mae nodweddion hygyrchedd EPG mor bwysig.