Hygyrchedd Canllawiau Rhaglenni Electronig (EPG) 2020

20 Mai 2021

Mae pobl sydd â nam ar eu golwg yn gwylio cymaint o deledu â phobl eraill ond maen nhw’n wynebu anawsterau penodol wrth ddefnyddio canllawiau rhaglenni teledu (a elwir yn EPG) i ddewis beth maen nhw’n ei wylio. Felly, gall hyn gyfyngu’n ddiangen ar yr hyn y gallant ddewis ei wylio, ac fe allant golli’r cyfle i ddod o hyd i raglenni, a’u gwylio.

Mae'r cod EPG (PDF, 168.6 KB) (a luniwyd o dan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003) yn nodi'r arferion i’w dilyn gan ddarparwyr EPG mewn perthynas â’r nodweddion a'r wybodaeth sydd eu hangen fel bod pobl ag anableddau yn gallu defnyddio’r EPGs.

Ym mis Mehefin 2018 yn sgil ymgynghoriad (PDF, 597.5 KB), gwnaethom ddiwygiadau i’r Cod EPG (PDF, 652.8 KB) i wneud yn siŵr bod pobl sydd â nam ar eu golwg yn gallu defnyddio EPG yn yr un modd ag y mae pobl heb anableddau o’r fath yn eu defnyddio. Erbyn hyn mae'n rhaid i ddarparwyr EPG wneud ymdrechion rhesymol, pan fo'n ymarferol, i ddarparu nodweddion penodol (chwyddo, cyferbyniad uchel, hidlo/uwcholeuo rhaglenni hygyrch, a swyddogaeth 'testun i leferydd')

Dyma ein trydydd adroddiad blynyddol ers y diwygiadau i'r Cod EPG yn 2018

Trosolwg yr Adroddiad Hygyrchedd Canllawiau Rhaglenni Electronig (EPG) 2021 (PDF, 650.4 KB)