Gwasanaethau rhaglenni ar-alwad: Adroddiad gwasanaethau mynediad 2016/17

19 Rhagfyr 2017

Mae’r ddogfen hon yn nodi i ba raddau roedd gwasanaethau rhaglenni ar-alwad wedi darparu is-deitlau, disgrifiadau sain neu iaith arwyddion yn ystod dau gyfnod: Ion-Rhag 2016 ac Ion-Gorff 2017. Mae’n caniatáu i Ofcom, defnyddwyr, y diwydiant a’r Llywodraeth fesur y cynnydd o ran gwneud gwasanaethau rhaglenni ar-alwad yn hygyrch i bobl sydd â nam ar eu clyw a/neu ar eu golwg.

Darllen yr adroddiad

Gwasanaethau rhaglenni ar-alwad: Adroddiad gwasanaethau mynediad 2016/17 (PDF, 408.3 KB)

Adroddiad rhyngweithiol (Saesneg yn unig)

Gweld yr adroddiad rhyngweithiol.