Teledu a gwasanaethau rhaglenni ar-alw: Adroddiad gwasanaethau mynediad – Ionawr i Fehefin 2021

Teledu a gwasanaethau rhaglenni ar-alw: Adroddiad gwasanaethau mynediad – Ionawr i Fehefin 2021

Mae'r adroddiad hwn yn nodi i ba raddau y mae sianeli teledu darlledu yn cario isdeitlau, disgrifiadau sain ac arwyddo (gyda'i gilydd, "gwasanaethau mynediad") rhwng mis Ionawr a mis Mehefin 2021.

Adroddiad rhyngweithiol llawn

(Saesneg yn unig)

Am y profiad gorau, ehangwch i'r sgrin lawn (cliciwch ar y botwm yn y gornel dde isaf).

Rydym wedi darparu'r adroddiad hwn ar ffurf ryngweithiol fel y gall defnyddwyr gymharu'r hygyrchedd a ddarperir gan wahanol sianelau. Yn ogystal â'r adroddiad rydym wedi darparu taenlenni excel sy'n cynnwys y set ddata lawn (yn Saesneg yn unig). Os oes gennych ofynion hygyrchedd nad ydynt wedi'u bodloni gan y cyhoeddiadau hyn, ac yr hoffech ofyn am wybodaeth mewn fformat gwahanol, gallwch yrru e-bost i accessibility@ofcom.org.uk neu ffonio ein Tîm Cymorth o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00 ar 020 7981 3040 neu 0300 123 3333. Os ydych yn fyddar neu â nam ar eich lleferydd, gallwch ddefnyddio ein rhifau ffôn testun, sef 020 7981 3043 neu 0300 123 2024.

Setiau data

Gwasanaethau Mynediad ar Deledu Darlledu - holl ddata 2021 (CSV, 48.5 KB) (Saesneg yn unig)