Adroddiadau ar y Farchnad Gyfathrebu


Arolwg blynyddol ystadegol Ofcom am ddatblygiadau yn y sector gyfathrebu, yn cynnwys Adroddiadau y Farchnad Gyfathrebu Rhyngwladol ac adroddiadau ar y cenhedloedd yn y DU.

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

The Communications Market 2021 – including interactive data, a summary of our key findings and data downloads.