Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Y Farchnad Gyfathrebu: Crynodeb

03 Awst 2017

Mae'r farchnad gyfathrebu yn chwarae rhan holl bwysig ym mywydau defnyddwyr ac mae natur gyfnewidiol gyflym y farchnad yn golygu bod y rôl hon yn cadw newid.

Mae'r crynodeb hwn yn defnyddio darganfyddiadau'r Adroddiad ar y Farchnad Gyfathrebu 2017. Ei nod yw i bwysleisio pwysigrwydd cyfathrebiadau i ddefnyddwyr ac i bwysleisio sut mae'r farchnad yn newid yn 2017, mewn ffurf sy'n gryno a hawdd i'w ddarllen.

Dyma gyfeirnod ar gyfer y diwydiant, rhanddeiliaid a defnyddwyr ar draws y sectorau mae Ofcom yn rheoleiddio: telathrebu llinell sefydlog a symudol, Teledu, radio, gwasanaethau ar-alwad, post a'r tonnau awyr a ddefnyddir gan ddyfeisiau di-wifr.

Mae'n cefnogi nod Ofcom i ymchwilio'r farchnadoedd ymchwil yn gyson ac i barhau ar flaen y gad o ran deall technoleg. Hefyd mae'n bodloni'r anghenion i Ofcom gydymffurfio gydag Adran 358 o'r Dddeddf Gyfathrebu 2003 i gyhoeddi adroddiad ffeithiol ac ystadegol blynyddol. Hefyd yn Adrannau 14 a 15 i gynnal a chyhoeddi ein hymchwil ar gyfer defnyddwyr.

Ceir mwy o ddadansoddi dwys yn yr adroddiad llawn ac mae modd llwytho i lawr adroddiadau ar gyfer pob gwlad yn y DU. Gallwch ddarllen adroddiad Cymru yn y Gymraeg ar ein gwefan. 

Nodwch fod y cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.