Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Adroddiad ar y Farchnad Gyfathrebu: DU

03 Awst 2017

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Gallwch ddarllen am ddarganfyddiadau yr Adroddiad ar y Farchnad Gyfathrebu yng Nghymru yn Gymraeg ar ein gwefan.

This year’s Communications Market Report explores how consumers use communications services.

Our data highlights changes in how people communicate with others, watch or listen to content, seek information, shop, and participate in the digital world.