Adroddiad ar y Farchnad Gyfathrebu: Cymru

03 Awst 2017

Mae Adroddiad Ofcom ar y Farchnad Cyfathrebu yn archwilio sut mae pobl yn defnyddio gwasanaethau cyfathrebu.

Mae ein data yn pwysleisio'r newidiadau yn y ffordd mae pobl yn cyfathrebu gydag eraill, yn gwylio rhaglenni a gwrando ar gynnwys, yn chwilio am wybodaeth, yn siopa ac yn cymryd rhan yn y byd digidol.