Arferion prisio gwasanaethau cyfathrebu

15 Mawrth 2017

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu ymchwil Ofcom am arferion prisio gwasanaethau cyfathrebu preswyl yn y DU. Mae'n cynnwys adolygiad o'r prisiau sydd ar gael i ddefnyddwyr sy'n prynu gwasanaethau bwndel neu unigol. Yn ogystal, ceir crynodeb o beth maent yn ei dalu, ar gyfartaledd ar gyfer y gwasanaethau hyn.

Hefyd mae'r adroddiad yn dangos pa mor gymhleth yw'r tariffiau a sut mae'r prisiau sy'n cael eu talu gan ddefnyddwyr sydd wedi chwilio am y tariff gorau ar gyfer eu hanghenion yn amrywio gyda'r defnyddwyr hynny nad ydynt yn chwilio am fargen ac sy'n fwy tebygol o dalu prisiau safonol neu sydd wedi'u 'rhestru'.

Mae'r adroddiad hefyd yn cyflwyno canlyniadau ein hymchwil defnyddwyr sy'n canolbwyntio ar y lefelau ymgysylltu ar ran defnyddwyr ym meysydd cyfathrebu, ymwybyddiaeth o ddefnydd ac i ba raddau mae'r defnyddwyr yn talu sylw i'w biliau.

Adroddiad Ymchwil: Adroddiad am Brisio 2017 (Crynodeb Gweithedol)