Arferion prisio gwasanaethau cyfathrebu


Arferion prisio gwasanaethau cyfathrebu

Mae'r adroddiad yma’n edrych ar batrymau prisio ar gyfer gwasanaethau ffôn, band eang a theledu preswyl yn y DU. Mae’n edrych ar brisiau’r gwasanaethau unigol ac wedi'u bwndelu sydd ar gael ar hyn o bryd, a’r hyn mae defnyddwyr yn ei dalu am y gwasanaethau yma.

Mae hefyd yn edrych ar sut mae defnyddwyr yn ymgysylltu â’r farchnad, gan gynnwys eu dealltwriaeth o lefelau defnydd, hyd contract a phrisiau hyrwyddo. Mae’n dangos sut mae’r prisiau sy’n cael eu talu gan ddefnyddwyr sydd wedi ymgysylltu (y rheini sy’n chwilio am y fargen orau ac sy’n gwybod am statws eu contract), sydd mewn cyfnod contract sylfaenol ar hyn o bryd, yn wahanol i’r prisiau sy’n cael eu talu gan ddefnyddwyr sydd y tu allan i gyfnod contract sylfaenol.

Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys canlyniadau ein hymchwil i ymgysylltiad defnyddwyr, a oedd yn edrych ar y rhesymau pam nad ydy defnyddwyr efallai’n ymgysylltu â'r farchnad.

Adroddiad 2019

Tueddiadau prisio ar gyfer gwasanaethau cyfathrebiadau yn y DU (PDF, 1.2 MB) 9 Ionawr 2020

2018

Tueddiadau o ran prisiau gwasanaethau cyfathrebu yn y Deyrnas Unedig (PDF, 239.7 KB) 17 May 2018

2017

Dogfen Ymchwil: Adroddiad ar brisiau - Crynodeb gweithredol  (PDF, 301.1 KB) 15 Mar 2017

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Ssesneg yn unig

An econometric analysis of pricing trends in the UK

In monitoring whether the mobile sector continues to deliver favourable outcomes for consumers choosing to move or adopt new tariff plans, there are contrasting views on recent UK mobile pricing trends. Assessing trends in mobile prices is a complex task because of the degree of differentiation in tariffs offered by mobile operators. Price differences between mobile operators or between different tariffs of the same operator may simply reflect differences in the tariff characteristics or handset.

This document sets out our analysis of mobile pricing trends in the UK for tariffs that were available between 2013 and 2017. Given the difficulties with directly comparing mobile contracts, we have undertaken an econometric approach which controls for the different elements of available tariffs, and their associated handsets. This allows us to identify underlying pricing trends for consumers choosing to move or adopt new tariff plans. It does not include tariffs which were removed from the market before this period (which consumers may have remained on).

An econometric analysis of pricing trends in the UK (PDF, 896.7 KB) 19 October 2018