Tueddiadau mewn prisiau gwasanaethau cyfathrebu


Arferion prisio gwasanaethau cyfathrebu

Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar dueddiadau prisio ar gyfer gwasanaethau ffôn, band eang a theledu preswyl yn y DU. Mae’n ymchwilio i brisiau’r gwasanaethau unigol ac wedi'u bwndelu  a’r hyn mae defnyddwyr yn ei dalu amdanynt.

Hefyd, mae'n cynnwys canlyniadau ein hymchwil ymgysylltu â defnyddwyr, a fu'n edrych ar y rhesymau pam nad yw defnyddwyr efallai’n ymgysylltu â'r farchnad.

Adroddiad 2021

Tueddiadau prisio ar gyfer gwasanaethau cyfathrebu yn y DU (PDF, 1.2 MB)

Adroddiad 2019

Tueddiadau prisio ar gyfer gwasanaethau cyfathrebiadau yn y DU (PDF, 1.2 MB)

Adroddiad 2018

Tueddiadau o ran prisiau gwasanaethau cyfathrebu yn y Deyrnas Unedig (PDF, 239.7 KB)

Adroddiad 2017

Dogfen Ymchwil: Adroddiad ar brisiau - Crynodeb gweithredol  (PDF, 301.1 KB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig

An econometric analysis of pricing trends in the UK

In monitoring whether the mobile sector continues to deliver favourable outcomes for consumers choosing to move or adopt new tariff plans, there are contrasting views on recent UK mobile pricing trends. Assessing trends in mobile prices is a complex task because of the degree of differentiation in tariffs offered by mobile operators. Price differences between mobile operators or between different tariffs of the same operator may simply reflect differences in the tariff characteristics or handset.

This document sets out our analysis of mobile pricing trends in the UK for tariffs that were available between 2013 and 2017. Given the difficulties with directly comparing mobile contracts, we have undertaken an econometric approach which controls for the different elements of available tariffs, and their associated handsets. This allows us to identify underlying pricing trends for consumers choosing to move or adopt new tariff plans. It does not include tariffs which were removed from the market before this period (which consumers may have remained on).

An econometric analysis of pricing trends in the UK (PDF, 896.7 KB) 19 October 2018