Arferion prisio gwasanaethau cyfathrebu

15 Mawrth 2017

Arferion prisio gwasanaethau cyfathrebu

Mae'r adroddiad yma’n edrych ar batrymau prisio ar gyfer gwasanaethau ffôn, band eang a theledu preswyl yn y DU. Mae’n edrych ar brisiau’r gwasanaethau unigol ac wedi'u bwndelu sydd ar gael ar hyn o bryd, a’r hyn mae defnyddwyr yn ei dalu am y gwasanaethau yma.

Mae hefyd yn edrych ar sut mae defnyddwyr yn ymgysylltu â’r farchnad, gan gynnwys eu dealltwriaeth o lefelau defnydd, hyd contract a phrisiau hyrwyddo. Mae’n dangos sut mae’r prisiau sy’n cael eu talu gan ddefnyddwyr sydd wedi ymgysylltu (y rheini sy’n chwilio am y fargen orau ac sy’n gwybod am statws eu contract), sydd mewn cyfnod contract sylfaenol ar hyn o bryd, yn wahanol i’r prisiau sy’n cael eu talu gan ddefnyddwyr sydd y tu allan i gyfnod contract sylfaenol.

Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys canlyniadau ein hymchwil i ymgysylltiad defnyddwyr, a oedd yn edrych ar y rhesymau pam nad ydy defnyddwyr efallai’n ymgysylltu â'r farchnad.

2018

Tueddiadau o ran prisiau gwasanaethau cyfathrebu yn y Deyrnas Unedig (PDF, 239.7 KB) 17 May 2018

2017

Dogfen Ymchwil: Adroddiad ar brisiau - Crynodeb gweithredol  (PDF, 301.1 KB) 15 Mar 2017