Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cysylltu'r Gwledydd 2016

16 Rhagfyr 2016

Mae’r Deyrnas Unedig yn dibynnu ar amrywiol seilwaith, a chyfathrebiadau’r wlad ydy un o'r pwysicaf.

Mae cyfathrebiadau cyflym a dibynadwy yn galluogi busnesau i gynhyrchu ffyniant a chyflogaeth, ac yn galluogi ein gwledydd i gystadlu. Maent yn grymuso pob dinesydd i chwarae rhan lawn mewn cymdeithas ac elwa o gyfleoedd bywyd. Mae cyfathrebiadau hefyd yn achub bywydau, yn cysylltu teuluoedd a ffrindiau ac yn darparu adloniant.

Rhan o rôl Ofcom ydy sicrhau, cymaint ag y bo modd, ein bod ni’n gallu gwneud y galwadau yr ydym am eu gwneud lle fyddwn ni angen eu gwneud a’n bod yn gallu defnyddio’r rhyngrwyd ar gyflymder derbyniol.

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn gofnod o waith y darparwyr cyfathrebiadau wrth iddynt gynyddu’r cyfathrebiadau da sydd ar gael, a sut mae’r DU yn ymgyrraedd at y genhedlaeth nesaf o wasanaethau sy’n arloesol ac yn gadarn.

Adroddiad Cysylltu’r Gwledydd 2016 (PDF, 3.8 MB)

Adroddiad Cysylltu’r Gwledydd 2016 - Crynodeb byr (PDF, 2.2 MB)