Cysylltu’r Gwledydd 2017

15 Rhagfyr 2017

Mae ein hadroddiad Cysylltu’r Gwledydd diweddaraf yn bwrw golwg ar systemau cyfathrebiadau’r DU a’i genhedloedd. Mae’n dod i’r casgliad er bod y gagendor digidol yn lleihau, mae dros filiwn o gartrefi a busnesau yn methu â chael band eang derbyniol.

Featured content