Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Gwanwyn 2018

30 Ebrill 2018

Dyma'r diweddariad gwanwynol cyntaf ar gynnydd a wnaed ar ddarpariaeth rhwydweithiau band eang a symudol y Deyrnas Unedig a'i gwledydd ers ein Hadroddiad Cysylltu’r Gwledydd blynyddol diwethaf.

Gan fod cyfathrebiadau’n chwarae rhan bwysicach a phwysicach yn ein bywydau, mae’n rhaid i'r seilwaith sy’n eu cynnal ddal i fyny ag anghenion pobl a busnesau.

Rhan o rôl Ofcom yw sicrhau bod pobl ar draws y Deyrnas Unedig yn gallu cael gwasanaeth rhyngrwyd teilwng, a ffonio lle a phan fydd angen iddyn nhw wneud hynny.

Mae’r diweddariad hwn i’n hadroddiad blynyddol diweddaraf ym mis Rhagfyr 2017 yn dilyn cynnydd darparwyr cyfathrebiadau wrth iddyn nhw ddarparu mwy o gyfathrebiadau da, a sut mae rhwydweithiau’r DU yn ymateb i newidiadau yn anghenion pobl a busnesau.

Adroddiad

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Gwanwyn 2018 (PDF, 325.0 KB)

Connected Nations update: Spring 2018 (PDF, 286.1 KB)

Data

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Gwanwyn 2018 tablfwrdd (XLSX, 53.1 KB)

Mae'r tabl isod ar gael yn Saesneg yn unig.

 Fixed BroadbandMobile
Data

Fixed output area 201801 (ZIP, 2.3 MB)

Fixed local authority area 201801 (CSV, 43.9 KB)

Fixed postcode 201801 (ZIP, 9.9 MB)

Mobile local authority area 201801 (CSV, 229.1 KB)

About the data        

About this data - fixed output area 201801 (PDF, 112.1 KB)

About this data - fixed local authority area 201801 (PDF, 114.7 KB)

About this data – fixed postcode 201801 (PDF, 110.5 KB)

About this data - mobile local authority area 201801 (PDF, 165.3 KB)