Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Gwanwyn 2019

31 Mai 2019

Dyma’r diweddariad interim cyntaf i’n hadroddiad diwethaf ar Gysylltu’r Gwledydd (Rhagfyr 2018), ar sail darpariaeth a gwybodaeth am argaeledd gwasanaethau a gafwyd gan Ddarparwyr Cyfathrebiadau ynglŷn ag Ionawr 2019.

Mae adrodd ynghylch y metrigau hyn yn rhan allweddol o swyddogaeth Ofcom yn sicrhau bod defnyddwyr a busnesau’r DU yn cael mynediad at wasanaethau rhyngrwyd boddhaol a’u bod yn gallu defnyddio eu ffonau symudol pryd bynnag y bo angen. Mae’r diweddariad hwn yn dilyn cynnydd darparwyr cyfathrebiadau wrth iddynt ddarparu mwy o wasanaethau cyfathrebu, ac mae’n nodi sut mae rhwydweithiau’r DU yn ymateb i anghenion pobl a busnesau wrth iddynt newid.

Yr adroddiad

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Gwanwyn 2019 (PDF, 423.7 KB)