Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

General technology research


Ofcom maintains a focused research programme based around general communications-based technology. Here is our research into this area.