Data ac ymchwil band eang

Mae band eang yn wasanaeth hanfodol erbyn hyn.

Mae ein bywydau proffesiynol a phersonol yn dibynnu llawer mwy ar y rhyngrwyd dros y degawdau diwethaf. Mae ein hymchwil yn archwilio cysylltiadau band eang ac os ydy defnyddwyr yn cael y gwybodaeth ynglŷn â chael y gawasanaeth gorau ar gyfer eu hanghenion.

Older research is available via the National Archives.