Cyflymderau band eang


Ymchwil ar gyflymderau band eang preswyl sefydlog, perfformiad band eang symudol ac ymchwil cysylltiedig.

Diweddariad 22 Chwefror 2021 –Amseroedd adrodd a chasglu data

Rydym yn cynnig newid ein hadroddiadau Perfformiad Band Eang yn y Cartref yn 2021. Yn benodol,rydym yn cynnig:

  1. peidio cyhoeddi adroddiad naratif a data siart CSV ar gyfer mis Tachwedd 2020, a dim ond cyhoeddi adroddiad rhyngweithiol a'r CSV o ddata cryno ar lefel panelwyr
  2. cyhoeddi adroddiad yn seiliedig ar brofion a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2021 yn hytrach nag un yn seiliedig ar brofion a gynhaliwyd ym mis Mai 2021; a
  3. bod yr adroddiad sy'n ymdrin â phrofion a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2021 yn cynnwys yr adroddiad naratif a data'r siart CSV cysylltiedig. Mae hyn yn ychwanegol at adroddiad rhyngweithiol a data ar lefel panelwyr CSV.

Rydym wrthi'n ymgynghori ar y newidiadau hyn, fel sy'n ofynnol gan y  Ddeddf Ystadegau a'r Gwasanaeth Cofrestru 2007 . Os oes un o'r newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi, cysylltwch â market.research@ofcom.org.uk erbyn 1 Mawrth 2021.

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.