Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ymchwil ar newid darparwr gwasanaethau symudol


Ymchwil ansoddol a meintiol i ddeall a chymharu amlder ac effaith profiadau wrth newid darparwyr.