Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cyfryngau'r newyddion


Mae Ofcom yn cynnal ymchwil rheolaidd am y ffordd mae pobl yn cael gafael yn y newyddion ar draws y pedwar prif blatfform: teledu, radio, print ac ar-lein. Mae hyn yn ein helpu i ddeall mwy am ddefnydd newyddion ar draws y DU ac o fewn pob gwlad.

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.