Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

TV, radio and on-demand search


O:

I:

Sector

Rhanbarth

Cynulleidfa

Sefydliad


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Covid-19 news and information: consumption, attitudes and behaviour – interactive data - Ofcom

 • Data

17 Tachwedd 2020

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/coronavirus-news-consumption-attitudes-behaviour/interactive-data

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau - Ofcom

 • Cyngor Denfyddwyr
 • Ymchwil

17 Tachwedd 2020

Mewn ymateb i Covid-19, mae Ofcom wedi comisiynu arolwg ar-lein wythnosol parhaus o oddeutu 2,000 o ymatebwyr, er mwyn monitro sut mae pobl yn cael newyddion a gwybodaeth am yr argyfwng.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/coronavirus-news-consumption-attitudes-behaviour

Making Sense of Media events - Ofcom

 • Ymchwil

Information about our past and upcoming Making Sense of Media events, and how you can get involved.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/making-sense-of-media-events

Interactive report - Ofcom

 • Data

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/cmr/cmr-2019/interactive

Cyfryngau'r Genedl 2020 - Ofcom

 • Ymchwil

03 Tachwedd 2020

Mae'r adroddiad Cyfryngau'r Genedl: Cymru hwn yn adolygu patrymau allweddol yn y sector teledu a chlyweledol yn ogystal â'r diwydiant radio a sain.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/media-nations-reports/media-nations-2020

Defnyddio newyddion yn y DU - adroddiadau - Ofcom

 • Ymchwil

03 Tachwedd 2020

This report provides key findings from Ofcom’s 2019 research into news consumption across television, radio, print and online.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/news-consumption

Statistical release calendar 2020: pre-release access lists - Ofcom

 • Data

In accordance with the conditions for pre-release access to Official Statistics set out in the DCMS statement of compliance, named officials can receive privileged early access to Official Statistics.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats20/access-lists

Amlygrwydd Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig: Adroddiad ar hwylustod canfod gwasanaethau PSB a theledu lleol - Ofcom

 • Ymchwil

27 Hydref 2020

Yr adroddiad hwn yw'r un cyntaf sy'n darparu asesiad o argaeledd a hwylustod canfod cynnwys PSB a theledu lleol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/tv-research/epg-prominence

Interactive report - Ofcom

 • Data

30 Medi 2020

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/cmr/cmr-2020/interactive

The Communications Market 2020 - Ofcom

 • Ymchwil

30 Medi 2020

Our Communications Market Report (CMR) provides data and commentary on key market developments in the UK communications sector.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/cmr/cmr-2020

Adroddiadau Cyfryngau'r Genedl - Ofcom

 • Ymchwil

Mae Cyfryngau'r Genedl yn adolygu'r prif dueddiadau yn y sectorau teledu ac ar-lein, a'r sectorau radio a sain eraill.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/media-nations-reports

Cyhoeddiadau ymchwil - Ofcom

 • Ymchwil

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/publications

Ymchwil teledu, radio ac ar alwad - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

Research reports and data on the television and radio broadcasting sectors as well as on demand services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand

Ein Gwlad Ar-lein - Ofcom

 • Ymchwil

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/online-nation

Hygyrchedd Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig (EPG) 2020 - Ofcom

 • Ymchwil

19 Mehefin 2020

An annual report on improvements for people with visual impairments.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/accessibility-research/epg-accessibility-report-2020

Gwasanaethau Rhaglenni Teledu ac Ar-alw: Adroddiad Gwasanaethau Mynediad ar gyfer Ion-Rhag 2019 - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

28 Mai 2020

Mae’r adroddiad hwn yn nodi i ba raddau roedd sianeli teledu sy’n cael eu darlledu a gwasanaethau rhaglenni ar-alw wedi darparu is-deitlau, disgrifiadau sain a/neu iaith arwyddion yn 2019.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/accessibility-research/television-access-services-report-2019

Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus a rheoleiddio cyfryngau eraill - Ofcom

 • Rheoleiddio
 • Ymchwil

22 Ebrill 2020

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/public-service-broadcasting-and-other-general-media-regulation

Chwalu dryswch Covid-19 - Ofcom

 • Cyngor Denfyddwyr
 • Ymchwil

Casgliad o adnoddau i'ch helpu i chwalu'r dryswch ac i roi'r offer i bobl i ganfod newyddion a gwybodaeth am y coronafeirws (Covid-19).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/coronavirus-resources

Disgwyliadau cynulleidfaoedd mewn byd digidol - Ofcom

 • Ymchwil

03 Ebrill 2020

Comisiynodd Ofcom Ipsos MORI i gynnal ymchwil i’w helpu i ddeall sut mae disgwyliadau cynulleidfaoedd o gynnwys clyweledol yn datblygu mewn byd digidol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/audience-expectations-in-a-digital-world

Plant a Rhieni: Adroddiad ar Agweddau a Defnydd o Gyfryngau - Ofcom

 • Ymchwil

16 Mawrth 2020

This report provides detailed evidence on media use, attitudes and understanding among children and young people aged 5-15, as well as detailed information about the media access and use of young children aged 3-4.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/childrens/children-and-parents-media-use-and-attitudes-report-2019