Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

TV, radio and on-demand search


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Covid-19 news and information: consumption, attitudes and behaviour – interactive data - Ofcom

 • Data

19 Mai 2020

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/coronavirus-news-consumption-attitudes-behaviour/interactive-data

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau - Ofcom

 • Cyngor Denfyddwyr
 • Ymchwil

19 Mai 2020

Mewn ymateb i Covid-19, mae Ofcom wedi comisiynu arolwg ar-lein wythnosol parhaus o oddeutu 2,000 o ymatebwyr, er mwyn monitro sut mae pobl yn cael newyddion a gwybodaeth am yr argyfwng.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/coronavirus-news-consumption-attitudes-behaviour

Ein Gwlad Ar-lein - Ofcom

 • Ymchwil

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/online-nation

Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus a rheoleiddio cyfryngau eraill - Ofcom

 • Rheoleiddio
 • Ymchwil

22 Ebrill 2020

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/public-service-broadcasting-and-other-general-media-regulation

Chwalu dryswch Covid-19 - Ofcom

 • Cyngor Denfyddwyr
 • Ymchwil

Casgliad o adnoddau i'ch helpu i chwalu'r dryswch ac i roi'r offer i bobl i ganfod newyddion a gwybodaeth am y coronafeirws (Covid-19).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/coronavirus-resources

Disgwyliadau cynulleidfaoedd mewn byd digidol - Ofcom

 • Ymchwil

03 Ebrill 2020

Comisiynodd Ofcom Ipsos MORI i gynnal ymchwil i’w helpu i ddeall sut mae disgwyliadau cynulleidfaoedd o gynnwys clyweledol yn datblygu mewn byd digidol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/audience-expectations-in-a-digital-world

Plant a Rhieni: Adroddiad ar Agweddau a Defnydd o Gyfryngau - Ofcom

 • Ymchwil

16 Mawrth 2020

This report provides detailed evidence on media use, attitudes and understanding among children and young people aged 5-15, as well as detailed information about the media access and use of young children aged 3-4.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/childrens/children-and-parents-media-use-and-attitudes-report-2019

Defnyddio newyddion yn y DU - adroddiadau - Ofcom

 • Ymchwil

29 Ionawr 2020

This report provides key findings from Ofcom’s 2019 research into news consumption across television, radio, print and online.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/news-consumption

The Communications Market Report – Interactive data - Ofcom

 • Data

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/cmr/interactive-data

Media Nations 2019: Interactive report - Ofcom

 • Ymchwil

27 Ionawr 2020

Interactive data for the Media Nations 2019 report.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/media-nations-2019/media-nations-2019-interactive-report

Access and inclusion 2018 interactive data - Ofcom

 • Ymchwil

27 Ionawr 2020

View an interactive visualisation of data used in our report on access and inclusion in the communications market in 2018.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/accessibility-research/access-and-inclusion/2018-interactive-data

Telecoms and pay-TV complaints interactive data - Ofcom

 • Data

24 Ionawr 2020

This interactive data is a supplement to our Q2 (April to June) 2017 report on telecoms and pay-TV complaints.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/telecoms-complaints-data/interactive-data

Cyhoeddiadau ymchwil - Ofcom

 • Ymchwil

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/publications

Spectrum Assurance analysis of BT Openreach VDSL - Ofcom

 • Ymchwil

21 Tachwedd 2019

This report summarises our field surveys researching the alleged interference to radio reception caused by the deployment of very high-bit-rate digital subscriber line (VDSL) technology by BT Openreach.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/radio-research/spectrum-assurance-analysis-of-bt-openreach-vdsl

Television and on-demand programme services: Access services report Jan - July 2019 - Ofcom

 • Ymchwil

30 Hydref 2019

This report sets out the extent to which on-demand programme services carried subtitles, audio description or signing in the first six months of 2019.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/accessibility-research/television-access-services-report-jan-jul-2019

Ofcom's second Performance Report on the BBC: Interactive data - Ofcom

 • Data

24 Hydref 2019

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/bbc-operating-framework/performance/bbc-annual-report/second-bbc-annual-report-interactive-data

Amrywiaeth a chyfleoedd cyfartal mewn teledu - Ofcom

 • Ymchwil

19 Medi 2019

Dyma'r adroddiad cyntaf gan raglen monitro Amrywiaeth mewn Darlledu blynyddol newydd Ofcom, a fydd yn datgelu i ba raddau mae darlledwyr yn hyrwyddo cyfle cyfartal, amrywiaeth a chynhwysiant mewn gwaith.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/guidance/diversity/diversity-equal-opportunities-television

Radio broadcast update August 2019 - Ofcom

 • Data

03 Medi 2019

This monthly update provides information about Ofcom’s broadcast radio licensing activity with regard to both the commercial and community radio sectors.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/monthly-updates/radio-broadcast-update-august-2019

Radio broadcast update September 2019 - Ofcom

 • Data

03 Medi 2019

This monthly update provides information about Ofcom’s broadcast radio licensing activity with regard to both the commercial and community radio sectors.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/monthly-updates/radio-broadcast-update-september-2019

Ymchwil teledu, radio ac ar alwad - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

Research reports and data on the television and radio broadcasting sectors as well as on demand services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand