Darlledu Teledu: data ac ymchwil

Mae dyletswyddau statudol Ofcom yn cynnwys sicrhau:

  • bod ystod eang o raglenni teledu a radio o ansawdd uchel yn cael eu darparu, gan apelio at amrywiaeth o flasau a diddordebau;
  • darpariaeth gwasanaethau teledu a radio gan amrywiaeth o wahanol sefydliadau;
  • bod pobl sy'n gwylio'r teledu ac yn gwrando ar y radio yn cael eu diogelu rhag deunydd niweidiol neu dramgwyddus;
  • a bod pobl yn cael eu hamddiffyn rhag cael eu trin yn annheg mewn rhaglenni teledu a radio, ac rhag cael ymyrraeth preifatrwydd.