Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ofcom Coverage Factsheets

25 Mawrth 2008

Full Reports 

Ofcom fact sheet on coverage No. 1 (PDF, 39.1 KB)
How are the terrestrial TV coverage predictions worked out?

Taflen ffeithiau Ofcom ar dderbyniad. Rhif 1  
Sut mae’r rhagfynegiadau derbyniad teledu daearol wedi cael eu gwneud?

Ofcom fact sheet on coverage No. 2 (PDF, 64.5 KB)
What will the coverage of the public service TV multiplexes be after switchover?

Taflen Ffeithiau Ofcom ar dderbyniad. Rhif 2 (PDF, 86.4 KB)
Faint o gartrefi fydd yn gallu derbyn yr amlblecsau teledu gwasanaeth cyhoeddus ar ôl newid i’r digidol?

Ofcom fact sheet on coverage No. 3 (PDF, 68.3 KB)
Why will some people receive more digital TV channels than others?

Taflen ffeithiau Ofcom ar dderbyniad. Rhif 3 (PDF, 112.2 KB)
Pam y bydd rhai pobl yn derbyn mwy o sianelau teledu digidol na’i gilydd?