Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus: Adroddiadau Blynyddol

20 Gorffennaf 2015

Mae adroddiadau blynyddol Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus (PBB yn Saesneg), yn crynhoi'r dystiolaeth ar gyfer asesu cyflwyno dibenion darlledu gwasanaeth cyhoeddus gan y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus ar y sianeli perthnasol, sef y 5 prif sianel PSB (BBC 1, BBC 2, gwasanaethau Channel 3, Channel 4 a Channel 5) sianeli portffolio'r BBC ac S4C.

Mae Ofcom yn cyhoeddi adolygiadau PSB achlysurol i asesu perfformiad y system PSB yn unol ã'r termau a osodwyd ar Ofcom gan Senedd y DU. Ein rôl yw arolygu cyflwyniad amcanion a dibenion PSB Ofcom fel y nodwyd yn y ddeddfwriaeth ac i ystyried sut i gynnal a chryfhau'r system.

Mae ein hymchwil cynulleidfaoedd yn cefnogi ac yn darparu tystiolaeth ar gyfer yr holl gyhoeddiadau hyn. Nodwch fod y mwyafrif o'r dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.