Profiad defnyddwyr o dderbyniad teledu

05 Ebrill 2016

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys ymchwil i amlder yr aflonyddwch a brofir gan wylwyr ar draws pob llwyfan, yn ogystal â'r math o aflonyddwch a brofir gan wylwyr DTT (gan ddefnyddio erialau ar y to).

Mae hefyd yn ceisio deall a yw gwylwyr DTT (sy'n cael mynediad drwy erialau ar y to) yn ymwybodol o bwy i gysylltu â nhw pan fyddant yn profi problemau gyda derbyniad teledu ac i werthuso pa mor fodlon y mae gwylwyr sy'n profi problemau derbyniad ar y cymorth a gânt.

Adroddiadau llawn

(Saesneg yn unig)

Viewers' experience of television reception - slide pack (PDF, 254.4 KB)


Viewers' experience of television reception - data tables (CSV, 203.5 KB)