Sbectrwm radio a’r gyfraith


Yn y DU, mae'n ofynnol i'r defnydd o unrhyw ddyfais trawsyrru radio fod naill ai'n wedi'i drwyddedu neu ei eithrio'n benodol rhag cael ei drwyddedu o dan Ddeddf Telegraffiaeth Di-wifr 2006 (Deddf WT 2006). Yn achos ffonau symudol, mae'r defnydd o'r sbectrwm gan weithredwyr y rhwydweithiau wedi'i drwyddedu i gynnwys y defnydd o drawsyryddion a throswyr sydd o dan eu rheolaeth, tra bod dyfeisiau defnyddwyr (h.y. setiau llaw) yn dod o dan eithriad cyffredinol. Dylid nodi'n benodol nad yw troswyr/chwyddwyr/mwyhawyr cellog yn ddyfeisiau sydd wedi'u heithrio.

Heblaw fel y'i defnyddir yn unol â thrwydded (neu eithriad), mae'r defnydd o offer radio yn anghyfreithlon.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?