Cyngor am ddefnyddio, cynhyrchu, mewnforio neu werthu Dyfeisiau Gwrando â Chymorth

18 Ionawr 2018

Mae llawer o bobl sydd â nam ar eu clyw yn defnyddio Dyfeisiau Gwrando â Chymorth i’w helpu i glywed yn well.

Mae rhai o’r Dyfeisiau hyn yn defnyddio systemau amledd isel, a elwir weithiau’n ‘ddolenni sain’. Maent yn cael eu defnyddio’n helaeth mewn mannau cyhoeddus, mewn mannau sy’n cynnal digwyddiadau fel neuaddau cyngerdd, ac mewn rhai cartrefi a swyddfeydd.