Prosiectau cyfredol - UHF: 700 MHz

21 Rhagfyr 2020

UHF: 700 MHz

Ar 19 Tachwedd 2014, cyhoeddodd Ofcom ddatganiad yn nodi ein penderfyniad i sicrhau bod band 700 MHz ar gael ar gyfer data symudol.

Ar hyn o bryd mae band 700 MHz yn cael ei ddefnyddio ar gyfer Teledu Daearol Digidol (DTT), Cynhyrchu Rhaglenni a Digwyddiadau Arbennig (PMSE), a dyfeisiau Gofod Gwyn.

Bydd y newid yn golygu symud y gwasanaethau hyn o fand 700 MHz i amleddau eraill, tra'n parhau i sicrhau'r buddiannau y maent yn eu cyflawni. Bydd defnyddio'r band ar gyfer gwasanaethau symudol yn arwain at fanteision sylweddol i ddinasyddion a defnyddwyr gyda gwasanaethau band eang symudol gwell a rhatach.

Ein hamcan yw sicrhau bod y band ar gael i'w symud i ffonau symudol cyn gynted ag y bo'n ymarferol, erbyn 2022 fan hwyraf. Ar 11 Mawrth, cyhoeddwyd ymgynghoriad gennym ar sicrhau'r manteision mwyaf posibl o gael 700 MHz. Roedd hwn yn nodi cynigion a fyddai'n ein galluogi i gyflwyno'r pwynt lle mae'r sbectrwm hwn ar gael yn genedlaethol ar gyfer data symudol i darged o ddim hwyrach na C2 2020.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi gwahoddiad am fewnbwn ar 31 Mawrth ar reoli effeithiau clirio ar wylwyr DTT a defnyddwyr PMSE.

Diweddariad: 21 Rhagfyr 2020

Mae'r diweddariad hwn yn adolygu'r prif cerrig filltir ar gyfer y rhaglen glirio 700 MHz.

Adroddiad ar gau’r rhaglen clirio 700 MHz (PDF, 190.9 KB)

Diweddariad: 1 Hydref 2020

Mae'r diweddariad hwn yn cyflwyno'r wybodaeth ynghylch cwblhau clirio'r tonnau awyr 700 MHz.

Diweddariad ar raglen glirio 700 MHz (PDF, 127.1 KB)

Diweddariad: 16 Gorffennaf 2020

Mae'r diweddariad hwn yn cyflwyno'r wybodaeth am yr amserlen ddiwygiedig ynghylch clirio'r band 700 MHz nawr bod rhwystrau gwaith Covid-19 yn cael eu lleddfu.

Rhaglen Clirio 700 MHz y diweddaraf 16 Gorffennaf 2020 (PDF, 136.5 KB)

Diweddariad: 26 Mawrth 2020

Mae'r diweddariad hwn yn darparu gwybodaeth ynghylch cyflawni'r rhaglen ar gyfer clirio 700 MHz yn sgil y sefyllfa COVID-19.

Diweddariad COVID-19 ynghylch rhaglen glirio 700MHz (PDF, 90.0 KB)

Diweddariad: 13 Mawrth 2020

Rydyn ni wedi gorffen ein hadolygiad terfynol ar gyfer cynnydd y rhaglen glirio 700 MHz. Mae'r ddogfen hon yn rhoi crynodeb o'r adolygiad a'i gasgliadau.

Adolygu amserlen y rhaglen ar gyfer clirior band 700 MHz  (PDF, 158.8 KB)

Diweddariad: 5 Chwefror 2020

Mae Chwefror yn ddechrau cyfnod olaf rhaglen glirio'r 700 MHz. Dyma ddiweddariad gyda'r wybodaeth am ddigwyddiadau clirio'r 700 MHz.

700 MHz clearance programme update 5 February 2020 (PDF, 275.1 KB)