Rhaglen clirio 700 MHz

21 Rhagfyr 2020

UHF: 700 MHz

Ar 19 Tachwedd 2014, cyhoeddodd Ofcom ddatganiad yn nodi ein penderfyniad i sicrhau bod band 700 MHz ar gael ar gyfer data symudol.

Ar hyn o bryd mae band 700 MHz yn cael ei ddefnyddio ar gyfer Teledu Daearol Digidol (DTT), Cynhyrchu Rhaglenni a Digwyddiadau Arbennig (PMSE), a dyfeisiau Gofod Gwyn.

Bydd y newid yn golygu symud y gwasanaethau hyn o fand 700 MHz i amleddau eraill, tra'n parhau i sicrhau'r buddiannau y maent yn eu cyflawni. Bydd defnyddio'r band ar gyfer gwasanaethau symudol yn arwain at fanteision sylweddol i ddinasyddion a defnyddwyr gyda gwasanaethau band eang symudol gwell a rhatach.

Ein hamcan yw sicrhau bod y band ar gael i'w symud i ffonau symudol cyn gynted ag y bo'n ymarferol, erbyn 2022 fan hwyraf. Ar 11 Mawrth, cyhoeddwyd ymgynghoriad gennym ar sicrhau'r manteision mwyaf posibl o gael 700 MHz. Roedd hwn yn nodi cynigion a fyddai'n ein galluogi i gyflwyno'r pwynt lle mae'r sbectrwm hwn ar gael yn genedlaethol ar gyfer data symudol i darged o ddim hwyrach na C2 2020.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi gwahoddiad am fewnbwn ar 31 Mawrth ar reoli effeithiau clirio ar wylwyr DTT a defnyddwyr PMSE.