Dyfarnu sbectrwm 700 MHz a 3.6-3.8 GHz trwy arwethiant

05 Mai 2021

Mae'r bandiau amledd 700 MHz a 3.6-3.8 GHz wedi cael eu dyfarnu drwy arwerthiant. Mae'r bandiau amledd yn debygol o gael eu defnyddio gan weithredwyr rhwydweithiau symudol i ddarparu ystod o wasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau symudol 5G.

Daeth y Rheoliadau ar gyfer yr arwerthiant i rym ar 18 Tachwedd 2020.

Diweddariad 27 Ebrill 2021 – Cyhoeddi canlyniadau terfynol yr arwerthiant

Mae'r arwerthiant bellach wedi dod i ben, a'r canlyniadau wedi eu cyhoeddi (PDF, 126.6 KB) (Saesneg yn unig).