Rhaglen gan y BBC yr oeddwn yn rhan ohoni

24 Medi 2019

Os ydych chi’n meddwl y cawsoch chi, perthynas i chi neu eich sefydliad eich/eu trin yn annheg a/neu y tarfwyd ar eich/eu preifatrwydd yn un o raglenni’r BBC, byddem yn eich annog i ddilyn gweithdrefnau cwyno’r BBC yn y lle cyntaf. Gallwch chi wneud hynny drwy fynd i wefan y BBC a chyflwyno eich cwyn.

Gallwch hefyd gwyno wrth Ofcom drwy lenwi ein ffurflen gwyno Tegwch a Phreifatrwydd.

Os ydych am gwyno am raglen nad yw wedi cael ei darlledu eto, cysylltwch â'r BBC i ddechrau.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?