Rhaglen rwyf wedi’i gweld neu’i chlywed


I gwyno am un o raglenni teledu neu radio y BBC, dylech gwyno wrth y BBC yn y lle cyntaf. Gallwch gyflwyno cwyn yn uniongyrchol drwy wefan y BBC.

Os ydych yn dymuno cwyno am raglen ar sianel deledu neu radio arall, bydd angen i chi lenwi ein ffurflen gwyno.

Os ydy’ch cwyn yn ymwneud â rhaglen ar sianel neu wasanaeth arall, sylwch nad ydym, oherwydd y nifer mawr o gwynion y mae Ofcom yn eu derbyn, yn ymateb yn unigol i bob cwyn y mae’n ei dderbyn. Mae Ofcom yn cyhoeddi ei benderfyniadau am gwynion ac ymchwiliadau yn ein Bwletin Darlledu ac ar-alwad.

Os oes gennych chi gŵyn am raglen nad yw wedi cael ei darlledu neu ei dangos ar wasanaeth fideo ar alwad eto, dylech chi gysylltu â’r darlledwr neu ddarparwr y gwasanaeth fideo ar alwad yn uniongyrchol. Dyma fanylion cyswllt darlledwyr teledu, manylion cyswllt darlledwyr radio a manylion cyswllt darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad sy’n cael eu rheoleiddio.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?