Rhaglen roeddwn i’n rhan ohoni


Os ydych chi’n meddwl y cawsoch chi, perthynas i chi neu eich sefydliad eich/eu trin yn annheg a/neu y tarfwyd ar eich/eu preifatrwydd yn un o raglenni’r BBC (naill ai deledu neu radio’r BBC neu ar BBC iPlayer) byddem yn eich annog i ddilyn gweithdrefnau cwyno’r BBC yn y lle cyntaf. Gallwch chi wneud hynny drwy fynd i’r dudalen yma.

Nid sensor ydy Ofcom ac nid oes gennym bwerau i gymeradwyo rhaglenni cyn iddynt gael eu darlledu ar deledu neu radio, neu cyn iddynt gael eu dangos ar wasanaeth rhaglenni ar alwad.

Os oes gennych chi gŵyn am raglen nad yw wedi cael ei darlledu eto, dylech chi gysylltu â’r darlledwr yn uniongyrchol. Dyma fanylion cysylltu darlledwyr teledu a manylion cysylltu darlledwyr radio.

Os ydy’r rhaglen wedi cael ei darlledu’n barod, a chithau’n credu eich bod chi, eich perthynas neu eich sefydliad wedi cael eich/eu trin yn annheg mewn rhaglen a/neu tarfwyd ar eich/eu preifatrwydd, gallwch chi gwyno wrth Ofcom. Cliciwch yma i lenwi ein ffurflen gwyno Tegwch a Phreifatrwydd.

Nid oes dim rheolau am sut mae darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad yn trin pobl neu sefydliadau y mae rhaglenni’n effeithio arnynt yn uniongyrchol. Os oes gennych chi gŵyn am raglen a gafodd ei dangos ar wasanaeth rhaglenni fideo ar alwad lle roeddech chi, eich perthynas, eich sefydliad yn ymddangos neu roedd cyfeiriad atoch neu atynt, dylech chi gysylltu â darparwr y gwasanaeth. Mae rhestr o’r darparwyr gwasanaethau ar alwad rydym yn eu rheoleiddio ar gael yma.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?