Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Hysbyseb ar y teledu, y radio neu ar wasanaeth ar alwad


The advert was:

I am concerned about the amount of advertising on: