Cwyno am gynnwys ar un o sianeli teledu neu orsafoedd radio'r BBC neu BBC iPlayer


Am gwynion am raglenni teledu neu radio’r BBC neu raglenni a wyliwyd ar BBC iPlayer, dylech gwyno wrth y BBC yn y lle cyntaf.

Ac eithrio dan amgylchiadau eithriadol, dim ond cwynion am raglenni'r BBC y mae’r sawl sy’n cwyno eisoes wedi cwyno amdanynt wrth y BBC, y bydd Ofcom yn eu hystyried. Wrth i chi lenwi ein ffurflen gwyno, byddwn yn gofyn am fanylion ymchwiliad y BBC a chyfeirnod gan y BBC.

Os ydych am gwyno am raglen nad yw wedi cael ei darlledu eto, cysylltwch â'r BBC i ddechrau.

Featured content

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?