Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ar wasanaeth fideo ar alwad arall

15 Chwefror 2019

Fideo ar alwad yw teledu y gellir ei wylio ar adeg a ddewisir gan y defnyddiwr. Mae enghreifftiau o fideo ar alwad yn cynnwys gwasanaethau teledu dal-i-fyny, gwasanaethau ffilm ac archifau teledu lleol.

Mae'r ffordd y mae Ofcom yn rheoleiddio BBC iPlayer yn wahanol i wasanaethau fideo ar alwad eraill. I gwyno am rywbeth rydych wedi’i weld ar BBC iPlayer, cliciwch yma.

Nid ydy gwasanaethau fideo ar alwad eraill yn dod o dan God Darlledu Ofcom, ond rhaid iddynt ddilyn set o safonau sylfaenol dan gyfraith Ewropeaidd.

Os ydych chi’n cwyno am raglen ar wasanaeth rhaglenni fideo ar alwad sy’n cael ei reoleiddio, cysylltwch â darparwr y gwasanaeth ar alwad. Rhestr o Wasanaethau Fideo Ar Alwad sy’n cael eu Rheoleiddio. Os ydych chi’n anfodlon â’r ymateb a gewch chi, neu os na allwch chi ddod o hyd i ddarparwr y gwasanaeth fideo ar alwad ar y rhestr, cewch gwyno wrth Ofcom drwy ddefnyddio ein ffurflen gwyno ar gyfer gwasanaeth rhaglenni ar alwad.

Nid oes dim rheolau am sut mae darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad yn trin pobl neu sefydliadau y mae rhaglenni’n effeithio arnynt yn uniongyrchol.

Os oes gennych chi gŵyn am raglen a gafodd ei dangos ar wasanaeth rhaglenni fideo ar alwad lle roeddech chi, eich perthynas, eich sefydliad yn ymddangos neu roedd cyfeiriad atoch neu atynt, dylech chi gysylltu â darparwr y gwasanaeth. Mae rhestr o’r darparwyr gwasanaethau ar alwad rydyn ni’n eu rheoleiddio ar gael yma (PDF, 516.2 KB).