Beth sy’n cael sylw gan Ofcom?


Rydym yn ymdrin â’r rhan fwyaf o’r cynnwys ar wasanaethau teledu, radio a fideo ar-alwad.

Mae Ofcom hefyd yn rheoleiddio cynnwys y BBC (ac eithrio BBC World Service).

Os yw’ch cwyn yn ymwneud â rhywbeth rydych wedi’i weld neu ei glywed ar un o raglenni’r BBC, efallai y bydd angen i chi gwyno wrth y BBC yn gyntaf. Bydd y dudalen Gwneud Cwyn yn cadarnhau hynny a yw hynny’n wir.

Os byddwch chi’n anfodlon ag ymateb y BBC, gallwch gyfeirio’r mater at Ofcom i’w asesu.

Rydym yn derbyn cwynion yn uniongyrchol am ddarlledwyr teledu a radio eraill rydym yn eu rheoleiddio.

Rydym hefyd yn rheoleiddio rhai gwasanaethau fideo ar-alwad. Dyma restr ohonynt a ffyrdd o gysylltu â nhw.

Mae’r Awdurdod Safonau Hysbysebu yn delio â'r rhan fwyaf o ddulliau o ddarlledu hysbysebion ar ein rhan.

Os nad ydych chi’n siŵr a ddylech chi gyflwyno'ch cwyn i ni neu i gorff arall, ewch i’r dudalen Gwneud Cwyn ac ateb rhywfaint o gwestiynau, a byddwn ninnau’n rhoi gwybod i chi wrth bwy y dylech chi gwyno.

Beth yw rheolau Ofcom?

I gael gwybod rhagor am reolau Ofcom, darllenwch y wybodaeth isod.