Cystadleuaeth


Mae’r Siarter a'r Cytundeb yn rhoi dyletswydd ar Ofcom i ystyried effeithiau gweithgareddau’r BBC ar gystadleuaeth deg ac effeithiol.

Fel sefydliad mawr sy’n cael arian cyhoeddus, yn anochel mae’r BBC yn effeithio ar gystadleuaeth yn y farchnad cyfryngau ehangach. Gall gael effaith gadarnhaol drwy gynyddu'r dewis neu hybu arloesed ar draws y sector, er enghraifft. Ond wrth gyflawni ei amcanion, gall y BBC hefyd niweidio gallu cwmnïau eraill i gystadlu’n effeithiol.

Swyddogaeth Ofcom yw asesu effaith gweithgareddau’r BBC ar gystadleuaeth. Rydym wedi datblygu rheolau sy’n berthnasol i wahanol elfennau o weithgarwch y BBC a allai arwain at bryderon yng nghyswllt cystadleuaeth, yn ogystal â chanllawiau i egluro pa adnoddau y byddwn yn eu defnyddio i ddiogelu cystadleuaeth deg ac effeithiol yn y meysydd y mae’r BBC yn gweithredu ynddynt.

Assessments

BBC iPlayer Competition Assessment: Consultation on Ofcom’s provisional determination (PDF, 1.5 MB)

We are consulting on our provisional conclusion that the BBC can proceed with planned changes to BBC iPlayer, subject to certain conditions and guidance.