Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Safonau cynnwys


Mae'r Siarter newydd yn rhoi'r cyfrifoldeb i Ofcom dros reoleiddio safonau cynnwys rhaglenni teledu, radio ac ar-alwad y BBC.

Cod Darlledu Ofcom mae’n cynnwys y rheolau y mae’n rhaid i’r BBC eu dilyn er mwyn diogelu gwylwyr a gwrandawyr y BBC yn briodol. Mae rheolau’r Cod ynghylch didueddrwydd dyladwy a chywirdeb dyladwy (Adran 5), etholiadau a refferenda (Adran 6), cyfeiriadau masnachol ar y teledu (Adran 9) a chysylltiadau masnachol ar y radio (Adran 10) yn berthnasol i'r BBC am y tro cyntaf yn unol â'r Siarter newydd.