Ofcom a’r BBC

08 December 2016

O 3 Ebrill 2017 ymlaen, bydd Ofcom yn dechrau gweithredu fel rheoleiddiwr allanol cyntaf y BBC.

Yn unol â gofynion Siarter Frenhinol y BBC, mae Ofcom yn datblygu ‘Fframwaith Gweithredu’ ar gyfer y BBC, sy’n cynnwys rheoleiddio perfformiad y BBC, ei gydymffurfiad â safonau cynnwys a’i effaith ar gystadleuaeth.

Mae'r dudalen hon yn dwyn ynghyd ymgynghoriadau, datganiadau rheoleiddio, datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall sy’n ymwneud ag Ofcom a’r BBC. Mae’n delio â'r cyfnod rhwng mis Medi 2016, pan gyhoeddwyd y Siarter a'r Cytundeb drafft, a 3 Ebrill 2017 pan fydd y gwaith rheoleiddio yn cychwyn.