Fframwaith Gweithredu’r BBC


Yn unol â gofynion Siarter Frenhinol y BBC, mae Ofcom wedi datblygu ‘Fframwaith Gweithredu’ ar gyfer y BBC, sy’n cynnwys rheoleiddio perfformiad y BBC, ei gydymffurfiad â safonau cynnwys a’r effaith ar gystadleuaeth.

Mae’r dudalen hon yn crynhoi gwahanol elfennau o’r Fframwaith Gweithredu.

Dogfennau allweddol

Y Drwydded weithredu

Mae'r Drwydded Weithredu yn cyflwyno'r amodau rheoleiddiol mae Ofcom yn ystyried yn addas i'r BBC gyflawni ei Genhadaeth ac hyrwyddo'r Dibenion Cyhoeddus.

Fersiwn gyfredol y Drwydded Weithredu 25 Mawrth 2021 (PDF, 570.0 KB)

Fersiwn Gyfredol y Drwydded Weithredu o'r 28 Gorffennaf 2020  (PDF, 666.5 KB)

Fersiwn gyfredol y Drwydded Weithredu o'r 24 Hydref 2019 (PDF, 609.6 KB)

Fersiwn gyfredol y Drwydded Weithredu o'r 31 Ionawr 2019 (PDF, 609.4 KB)

Fersiwn gyfredol y Drwydded Weithredu o'r 27 Mawrth 2018 (PDF, 721.8 KB)

Fersiwn wreiddiol y Drwydded Weithredu a gyhoeddwyd ar 13 Hydref 2017 (PDF, 1.4 MB)

Crynodeb o’r amodau rheoleiddio (PDF, 547.3 KB)

Y Fframwaith gweithredu

Mae'r Fframwaith Gweithredu yn cynnwys y darpariaethau mae Ofcom yn eu hystyried yn addas i sicrhau rheoliad effeithiol o weithgareddau'r BBC fel y cyflwynwyd hwy yn y Siarter a'r Cytundeb.

Cyflwyniad i Fframwaith Gweithredu Ofcom ar gyfer y BBC (PDF, 744.1 KB)

Canllawiau ar gyfer gosod a diwygio’r drwydded weithredu (PDF, 404.5 KB)

Dal y BBC i gyfrif am gyflawni ar gyfer cynulleidfaoedd: Mesurau Perfformiad (PDF, 705.7 KB)